Biologische Boerderij

De biologische boerderij: 'Melk van gelukkige koeien'

Sinds 2009 mag de Poldersportboerderij zich een biologische boerderij noemen. Simpel gezegd: 'Op een biologische boerderij produceren gezonde dieren gezonde melk en lekkere vleesproducten'. Allereerst wordt er géén kunstmest en géén chemisch bestrijdingsmiddel gebruikt. Bovendien is er voldoende leef- en ligruimte voor de koeien. Ook het gebruik van antibiotica is maar heel beperkt toegestaan.

Waarom is niet elke boerderij een biologische boerderij?? Een belangrijke reden is, dat er meer land per koe nodig is om voer vanaf te halen. Zonder kunstmest komt er minder gras van het land. Ook is het lastig om onkruid te bestrijden zonder bestrijdingsmiddelen. Bovendien kan het moeilijk zijn om een zieke koe te genezen zonder gebruik te maken van antibiotica. Gelukkig zijn voor al deze 'nadelen' ook oplossingen! Eigenlijk is alles gericht op het voorkomen van problemen in plaats van het oplossen van problemen. Dit vergt natuurlijk wel een omslag in het denken bij de boeren. Waar een wil is, is een weg en over het algemeen slagen boeren er in om de biologische bedrijfsvoering in de vingers te krijgen.

Kalfjes op de biologische boerderij van Poldersport

Bij onze biologische Poldersport boerderij loopt het in het algemeen allemaal goed. De kalfjes die nu geboren worden zijn allemaal van het Blaarkopras. Meestal zijn deze prachtige koeien helemaal zwart (of rood) met een opvallende witte kop. Tot in de jaren 70 was dit een veelvoorkomend ras in onze omgeving.   

De blaarkopkalfjes drinken eerst een tijdje bij hun moeder en lopen gewoon met de kudde mee het weiland in. Ze doen dan direct sociale contacten op met andere koeien en kalveren en leren al voorzichtig wat gras te eten. Na een maand worden ze bij hun moeder weggehaald. Inmiddels wegen ze dan al 70 kg en drinken tot wel 15 liter melk op een dag. Hoogste tijd om te wennen aan vast voer en hooi.

Klik hier voor een beknopte beschrijving van het Blaarkopras of neem een kijkje in de folder van Wageningen UR waar alles staat uitgelegd over dit mooie ras.  

 

Ons Tweede Thuis

Het werk op de boerderij wordt niet alleen door de boer gedaan. Elke werkdag krijgt de boer hulp van  9 ‘hulpboeren’. Deze hulpboeren zijn onderdeel van Ons Tweede Thuis waarbij Poldersport, samen met OTT het project heeft opgezet ‘Werk plek Poldersport’. De hulpboeren hebben een klein beetje begeleiding nodig om alle dieren optimaal te verzorgen. Als zij aankomen zijn de koeien al gemolken, maar zij zorgen dat de koeien naar het weiland gaan, de kalveren te drinken krijgen en voorzien worden van hooi en stro. Het erf en het terras worden regelmatig geveegd, alle plantenbakken krijgen op tijd water enzovoorts. Natuurlijk doen ze ook typisch seizoenswerk zoals bomen snoeien en takkenbossen maken in de winter. Uiteraard wordt aan het eind van de middag al het vee nog eens voorzien van alles wat ze nodig hebben.

Meer weten over Ons Tweede Thuis? Neem dan gerust een kijkje op de website van Ons Tweede Thuis.  

 

Nieuwe stal

‘Happy Cows in the Round house!’

Omdat Poldersport de koeien graag voldoende leef- en ligruimte wil bieden is een aantal jaar geleden het idee ontstaan om ‘the Round house’ te bouwen. Al toen de eerste ideeën over de biologische bedrijfsvoering kwamen boven drijven is er al nagedacht over een nieuwe stal. Immers moeten koeien vrij los kunnen lopen en zelf kunnen kiezen om te gaan liggen of naar het voer hek te komen. ’s Winters gaat dat in onze grupstal niet lukken. De koeien staan dan 5 maanden op hun vaste plek.

Met het ontwerp en vooral met de bouwvergunning is er flink wat tijd verstreken.  Maar vanaf 21 mei jl. gaat de bouw dan echt beginnen. Wat we persé niet wilde was een ligboxenstal. Daar worden koeien toch nog beperkt in hun vrijheid door beton en ijzerwerk. De keus viel op een vrijloopstal hoewel er daar nog maar een handje vol van waren in Nederland. Inmiddels zijn er 35 vrijloopstallen in Nederland. Uiteindelijk is ook voor het ontwerp gekozen voor een ronde stal.

Het biologische project is pas helemaal compleet als ook de nieuwe stal helemaal af is. Het wordt een open, ronde stal voor al het vee, groot en klein. De koeien liggen en staan op een biobed van houtsnippers en stro wat droog gehouden wordt door een composteringstraject. We composteren dus de mest en de houtsnippers tot mooie droge compost. Deze compost wordt later weer over het land uitgestrooid, en dient dan weer als meststof voor het gras en daarmee is de kringloop weer rond. De grupstal, waar in de winter de koeien verblijven, wordt dan helemaal overbodig. Direct als de nieuwe stal klaar is worden daar nieuwe kleedkamers met douches gebouwd.

Benieuwd naar informatie over ‘The Round House’? Klik dan hier.

Kan je verder geen genoeg krijgen van interessante weetjes over koeien en boerderijen? Neem dan ook nog even een kijkje op www.familiekuddes.nl en verbreed je kennis!

De BioBodem

De BioBodem

Marco Noordman van ID Agro is betrokken bij de ontwikkeling van de BioBodem. De BioBodem is een computergestuurd beluchtingsysteem met als uitgangsmateriaal houtsnippers. Het is een innovatief systeem waarbij gebruik gemaakt wordt van luchtafzuiging in plaats van blazen.
Marco Noordman: “Om de compostering op gang te brengen wordt er normaal gesproken gebruik gemaakt van een blaasbeluchting. Door de lucht door het bed te zuigen verwachten wij dat de emissie erg laag is omdat de ammoniak meer tijd heeft zich aan het hout te binden. En als dat dan nog niet genoeg is kan bij dit systeem de lucht nabewerkt worden omdat het op één punt gevangen wordt. Het actief beluchten zoals wij bij de BioBodem doen voorkomt de uitstoot van lachgas omdat het systeem op deze wijze aeroob blijft.


Er is reeds één BioBodem in gebruik en een tweede stal is in aanbouw. Vooralsnog hebben de koeien 12 tot 14 m² ligbed tot hun beschikking. De vrijloopstal is positief voor het welzijn van de koeien. Ze kunnen comfortabeler liggen, vertonen hun natuurlijke gedrag beter, hebben minder klauwproblemen. Dit alles resulteert in een verhoging van de levensproductie.” Deze dag is tot op de bodem uitgezocht welke bodem geschikt is voor een vrijloopstal. De verwachtingen ten aanzien van de BioBodem zijn hooggespannen. De resultaten van de eerste Biobodems worden door netwerk deelnemers dan ook op de voet gevolgd. De Biobodem moet zich nog bewijzen. Dat daagt de deelnemers uit tot creativiteit in de tussentijd. Compost op maat biedt immers vele mogelijkheden.

In de vrijloopstal kunnen de koeien vrij rondlopen. De dieren lopen en liggen op een zachte BioBodem. De stal biedt kansen voor het dierenwelzijn en de diergezondheid. De dieren kunnen hun natuurlijk gedrag vertonen.

Naast welzijn wordt veel aandacht besteed aan het milieu. Door het unieke zuigbeluchtingsconcept van de BioBodem wordt verwacht dat de ammoniakemissie voldoet aan het Besluit Huisvesting voor melkkoeien.

De BioBodem is een combinatie van een biofilter en een compostbodem op een zuigbeluchtingsvloer. De warmte die bij het composteren ontstaat zorgt voor een droge en comfortabele bodem. De bodem fungeert ook als een biofilter. De stikstof wordt door de hoge koolstof/stikstof verhouding in de bodem gebonden. De BioBodem en de zuigbeluchtingsvloer zijn ontwikkeld door composteerdeskundige Hans vd Langerijt en de Christiaens Group uit Horst.

De BovenBouw heeft invloed op het klimaat in de stal en daarmee op de BioBodem. Basis voor de BovenBouw is de RoundHouse van ID Agro. De constructie is als een grote paraplumet een opening in de top van 10m2 zodat er een schoorsteeneffect ontstaat waardoor de natuulrijke ventilatie optimaal voldoet.  Ook aan de landschappelijke inpassing is gedacht. Door het open karakter van de stal en rondom de stal lijkt de stal een ‘zwevend’ dak boven het weiland.

Voor het ontwikkelen van dit innovatieve stalconcept is financiële steun ontvangen van de Provincie Noord-Holland.

Contact

Albert en Astrid Blommestijn
Boterdijk 91
1424 ND  DE KWAKEL
 
Ons kantoor is geopend op
ma t/m vr van 9.00 - 17.00 uur
 
tel.  0297 563679
fax.  0297 525730
e-mail: info@poldersport.com
Bezoek ons ook op: